Вие сте тук:BGMedic»Здравни съвети»TNM система за стадиране на раково заболяване

TNM система за стадиране на раково заболяване

Какво означават Т, N и M в онкологичната епикриза.

Ако имаме рак, след всички изследванията и ще получим документ (епикриза), на който ще пише в детайли какво точно е заболяването ни и как ще бъдем лекувани.

Съществена част от информацията за заболяването вероятно ще бъде е изразена чрез системата TNM. Т означава тумор, N – лимфни възли (от англ: node - възел), а М обозначава метастази.

TNM системата не се прилага по еднакъв начин при различните типове рак. При някои чрез нея се определя стадия на заболяването (лекарите наричат процеса стадиране).

Как да разчетем TNM системата
  • Размерът на тумора

Т обозначава колко е голям тумора. Т1 е малък и локализиран тумор. При Т2 ракът е по-голям, но вероятно все още подлежи на операция и е на едно място. Т3 означава, че ракът е навлезнал в околните тъкани. Възможно е Т3 тумор да не може да се оперира и да е необходима медикаментозна (неоадювантна) терапия, която цели да свие тумора и да позволи операция. Т4 е последната възможна стойност в TNM системата и значи много голям тумор. Т4 тумор рядко може да се оперира и е свързан с лоша прогноза.

Т0 означава, че раково образувание не може да бъде открито. Tis (Tumor in situ) обозначава предраково образование. Тези двете означават, че сме здрави.

Възможно е да видим Т статус, който съдържа и буква, например T3a. За прогнозата a е по-добре от b.

SEER TNM staging

Т стойности при рак на пикочния мехур. Източник: training.seer.cancer.gov

  • Лимфните възли

N дава информация дали в лимфните възли се откриват ракови клетки. Nx значи, че лимфният статус по някаква причина не е определен. N0 е добра новина – лимфните възли са чисти. N1-N3 показва, че в лимфните възли има ракови клетки. Колкото е по-висока стойността (1-3) толкова повече и по-далечни лимфни възли са засегнати.

Високата стойност на N се свързва като цяло с влошена прогноза. Терапията трябва да бъде по-агресивна и понякога, ако е възможно, лекарите ще опитат да отстранят хирургически (част от) засегнатите лимфни възли.

Статус на лимфните възли не се определя при всички видове рак.

  • Метастази

М показва дали заболяването е с разсейки. Mx отново значи, че тестове не са направени. Това е чудесна вест, защото подсказва, че няма нужда от такива тестове, тоест ракът е в ранен стадий, което е най-добрата възможна новина.

M0 значи, че метастази не са открити. M1 ни казва, че заболяването е метастатично. Метастатичният рак е неизлечим, а терапията цели да удължи живота и да намали страданията.

Как да интерпретираме TNM резултатите

Стойностите на T, N и М в немалка степен определят прогнозата на заболяването. Обобщение за тяхното значение при болестта рак обаче е невъзможно, защото ракът реално не е една болест, а стотици.

В този смисъл ниски стойности на TNM при невъзможен за лечение и агресивен рак ще се свързват с по-лоша прогноза, отколкото средни към високи стойности при относително лечим и неагресивен рак.

Като цяло чисти лимфни възли (N0), липса на метастази (M0) и по-малки по размер тумори (T1 и T2) са добра новина в контекста на онкологична диагноза. Високи стойности на N и евентуално разсейки (M1) не са добра новина.

При немалко видове рак TNM системата се ползва за определяне на стадия на заболяването. Научете повече за прогнозата на един рак според стадия му.


Прочетете повече на английски език

Cancer Staging (American Cancer Society).

Последни статии

Дермални филъри с хиалуронова киселина – рискове и процедура

Какво трябва да знаем за лечението на бръчки чрез инжектиране на хиалуронова киселина.

Липосукция – какво трябва да знаем

Липосукцията е ефективна, но потенциално опасна процедура. Видове липосукция. Как да се подготвим за операцията.

Приятелството е полезно за здравето

Смисленото общуване и житейската подкрепа са необходимост за психиката и тялото.

Подуване и оток на краката - причини и реакция

Как да си помогнем при отекли крака и кога да потърсим медицинска помощ.